Hopp til innhold

Meny

3. Definisjoner og begreper: Hva er forskning i GDPR?

GDPR bruker begrepet «vitenskapelig forskning» (jf. fortalen punkt 159). Punktet forklarer at begrepet skal tolkes vidt, og det gis eksempler på virksomhet som er omfattet av begrepet – for eksempel teknologisk utvikling og demonstrasjon, grunnforskning og anvendt forskning. Begrepet er bare forklart deskriptivt ved å nevne eksempler. Det er ikke avgrenset normativt gjennom normer som må være oppfylt for å kunne kalle det vitenskapelig forskning. Virksomhet som faller inn under begrepet vitenskapelig forskning har gjennom GDPR fått enkelte særlige bestemmelser, for eksempel i artiklene 9 og 89, og i personopplysningsloven. I tillegg brukes begrepet «akademiske ytringer» i artikkel 85 i GDPR og § 3 i loven.

I forskningsetikken er vitenskapelig forskning kjennetegnet ved å oppfylle vitenskapelige normer som for eksempel originalitet, åpenhet og etterprøvbarhet, uavhengighet osv. (NENT 2016, NESH 2016).

Helseforskning er avgrenset gjennom definisjonen i § 4a i helseforskningloven, dvs. «virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom».

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.