Hopp til innhold

Meny

4. Definisjoner og begreper: Akademiske ytringer - Er forskning omfattet av unntaket i GDPR artikkel 85 og personopplysningsloven § 3?

Artikkel 85 og personopplysningsloven § 3 fastsetter at behandling av personopplysninger med henblikk på akademiske ytringer kan unntas en rekke av bestemmelsene i forordningen, i likhet med journalistikk og litterære og kunstneriske ytringer. Dette er en utvidelse av tidligere rett, men begrepet er ikke definert i GDPR. Artikkel 85 stiller krav om at hensynet til ytrings- og informasjonsfrihet må veies opp mot personvernhensyn. Justisdepartementet har i Prop. 56 LS (2017-2018) uttalt at forskning ikke er omfattet av unntaket for «akademiske ytringer».

Departementets fortolkning er blitt kritisert, blant annet på grunnlag av lovprosesser i andre land (NNT nr. 1/2018 ref). Siden «akademiske ytringer» ikke er definert eller forklart i GDPR, må innholdet avklares gjennom norsk og europeisk forvaltnings- og domstolspraksis.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.