Frikjent forsker: Akademisk mobbing må stanses

Det er for lett å anklage en kollega og sverte vedkommendes rykte, mener den danske professoren Bente Klarlund Pedersen, som nylig ble frikjent for vitenskapelig uredelighet, skriver Danmarks Radio.

Vil diskutere ansvarlig forskning og innovasjon

Nytt fra akademia: Forskning og teknologiutvikling kan ha stor betydning for livene våre, på godt og vondt. Nå vil De forskningsetiske komiteene diskutere forskningens samfunnsansvar, også for næringslivet, melder forskning.no.

Myten om den objektive forskeren - og offentlig finansiert forskning

Forskere er forutinntatte og derfor ikke åpne for alt, skriver Per Arne Bjørkum i et innlegg i Stavanger Aftenblad

Akademisk frihet til salgs

Å opprettholde den akademiske friheten trenger ikke å bety at man skal unngå å diskutere diskutable etiske valg eller tvilsomme data, The Boston Globe i en kommentar.

- Karolinska Institutet må lete etter skallenes opprinnelse

Etter at den svenske regjeringen besluttet å tilbakeføre ti kranier til urbefolkninger, finnes fortsatt 340 kranier igjen på Karolinska Institutet. Nå rettes skapr krinikk mot at instituttet ikke har gjort mer for å undersøke skallenes opprinnelse, skriver Dagens Nyheter.

Elektronisk informert samtykke: Hensyn for implementering i kliniske studier

I en tid hvor datainnsamling, -fangst og –lagring gjøres elektronisk, er den logiske konsekvensen å gjøre det samme for prosessen med å hente inn informert samtykke, skriver Miguel Orri i et innlegg i Clinical Leader.

Falske forutsetninger for forsøkspersoner?

En aktuell amerikansk studie har vist, at opp mot hvert tredje store randomiserte kliniske forsøk ikke blir offentliggjort. Ikke-offentliggjøring er dobbelt så hyppig om forsøket er sponset av industrien, i sammenlikning med andre finansieringskilder skriver danske IRK på sine nettsider. 

Vil forbedre Helsinkideklarasjonens retningslinjer for forskning på personer med redusert samtykkekompetanse

Helsinkideklarasjonen, verdens legeforenings etiske retningslinjer for medisinsk forskning, krever at forskning på personer med redusert samtykkekompetanse ikke skal kun inkluderes i forskning dersom det kun innebærer minimal risiko og belastning. I en ny artikkel i Journal of Medical Ethics, argumenterer forfatterne for at nå som forskningen på disse gruppene forventes å øke, er ikke lenger dette udifferensierte kravet til minimal risiko og belastning tilstrekkelig.