Hvilket samfunnsansvar følger med forskningens frihet? 

«Forskningens frihet innebærer ikke bare et ansvar for hvilke konsekvenser forskningen kan ha, spørsmålene omfatter også hva man skal forske på og hvorfor», skriver sekretariatsleder Helene Ingierd og utvalgsmedlem Rune Nydal i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi på SAIH.no.
«Forskningen oppfyller ikke sitt samfunnsoppdrag om den kun retter seg etter det til enhver tid sittende politisk lederskap eller de næringslivsinteresser forskningen til enhver tid skal bistå med kunnskapsutvikling og kompetanse», påpeker forfatterne, og viser blant annet til det som har skjedd i amerikansk klimapolitikk etter at Trump ble president.

Datatilsynet stanser fødselsprosjekt fra Palestina

Livsviktig forskning som skulle bidra til å hindre fødselsskader hos palestinske kvinner er stoppet. Årsaken er at forskerne ikke hadde søkt norsk godkjenning for å behandle pasientopplysninger. Gaza-legen Erik Fosse er fortvilet, skriver Bistandsaktuelt.

Villaksen påvirkes genetisk av oppdrettslaks

Forskerne er nå helt sikre på at rømt oppdrettslaks påvirker genene til villaksen, ifølge Kyst og Fjord.
Forskerne har gått gjennom over 300 publiserte vitenskapelige artikler fra ulike land og forskningsmiljø, og er nå klare på at villfiskens genetikk utvilsomt har blitt påvirket av rømt oppdrettslaks som har tatt seg opp i elvene og gytt sammen med villaksen, skriver nettavisen.

Ber om bråk om universitetenes rolle

– Det er på tide at vi alle deltar i den kritiske tenkningen og lager bråk om hva vi vil med våre universiteter. Det spør representanter for «New University Norway» og «ProtestPub» i Forskerforum.
Doktorgradsstipendiatene ved NTNU har sett seg lei på fusjonsprosesser, omorganiseringer og en utvikling der samfunnsoppdraget havner i skyggen for effektiv drift. Navnet New University referer til protestbølgen som har bredd om seg ved europeiske universiteter de siste årene, hvor flere har blitt okkupert av demonstranter, skriver bladet.

– Varsleres rettssikkerhet er satt flere år tilbake

Professor Jan Helge Solbakk er opprørt etter å ha lest dommen som frifinner OUS for anklagene om represalier mot en ung forsker. Også professoren refses i dommen, skriver forskning.no.

Skal universitetsledere velges eller ansettes?

Dette spørsmålet diskuterer rektorteamet Graver, Sandlie og Frisch ved UiO i nettavisen Khrono. «For oss er dette et verdispørsmål som henger sammen med vårt syn på akademisk frihet og universitetets rolle»