Mandag trer ny forskningsetikklov i kraft

Den nye Lov om organisering av forskningsetisk arbeid trer i kraft mandag. Dermed lovbestemmes blant annet institusjonenes ansvar i langt større grad enn tidligere. Det heter blant annet at «Forskningsinstitusjoner skal sikre at forskningen ved institusjonen skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer». I tillegg slår loven fast at forskningsinstitusjonene skal ha redelighetsutvalg.

Institusjonene det er snakk om her, er de som har forskning som en av sine hovedoppgaver, fra universiteter, til større sykehus.
Les også De nasjonale forskningsetiske komiteenes innspill til loven, da forslaget forelå. 

Bekymret NMBU-rektor

- Jeg er veldig bekymret for den akademiske friheten... for hvordan kunnskapen vi bidrar med blir tatt imot i samfunnet, sa NMBU-rektor Mari Sundli Tveit (bildet) under debatt i regi av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) fredag 21. april.
Tema for debatten var forskning i et postfakta-samfunn. Sundli Tveit oppfordret forskere til å ta aktivt del i samfunnsdebatten.
- Jeg mener vi må på barrikadene. Vi må vise betydningen av fri forskning og autonome institusjoner for kunnskapens integritet og samfunnets tillit til den. Vi må være tro mot det fundamentale, forskningsetikken. Vi skal ikke begynne å forenkle altfor mye for at dette skal bli mer forståelig for andre. Kunnskapen har aldri vært viktigere, vi må stå fast. (Les hele artikkelen fra møtet her)

- Uheiderleg å bruke utgreiingar som uavhengig forsking

– Politikarar og andre aktørar kan trekkje fram utgreiingar og analysar som uavhengig forsking for å støtte eigen sak eller politikk. Det tykkjer eg er uheiderleg, seier Vidar Enebakk til NRK Nordland.

Saka dreier seg om korleis to ulike aktørar har bestilt si eiga samfunnsøkonomiske analyse av ny lufthamn ved Mo i Rana. Dei to rapportane har heilt ulike konklusjonar.

Forskaren bak ein av rapportane, meiner det er naturleg at forskarar tenker ulikt ved undersøking av komplekse problemstillingar.
– Alle veit jo at forskarar av og til er ueinige om bruk av verktøy og metodar. Eg trur det er dette som driv verda framover, seier han til NRK.

Ønsker forebyggende etikk-organ i USA

USA har i mange år vært dominert av det lov-voktende Office of Research Integrity (Avdeling for forskningsintegritet). Nå foreslår U.S. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) i tillegg et rådgivende organ for forskningsetikk i USA. Målet er, ifølge rapporten Fostering Integrity in Research, blant annet å jobbe mer forebyggende ved å fremme god praksis.