Program

Onsdag 16.10.2019

10.00- Registrering

11.30-12.30  Lunsj

MØTELEDER:     Brittelise Bakstad

12.30-12.45  Velkommen v/Grete Dyb (leder NEM) og Vibeke Videm (leder REK midt)

12.45-13.30  Etikk vs. juss – har jussen tatt over etikken? v/Berge Solberg, NTNU og Stian Øby Johansen, UiO

13.30-14.30  Komiteene presenterer sine prosjekter + diskusjon (Maks 5-7 min. til innledning. Løft frem det prinsipielle i saken!)

  1. Komité Sør-øst legger frem. Inngangsparti Scandic Hell
  2. Komité Vest legger frem. 
  3. Komité Sør-øst legger frem. 

14.30-14.50  Pause   

14.50-15.30  Komiteene presenterer

4. Komité Nord legger frem. 
5. Komité Sør-øst legger frem. 

15.30-16.10  Nytt fra NEM v/Grete Dyb

16.10-16.30 Pause

16.30-16.45 Demonstrasjon av ny saksportal for REK v/Kjell-Roald Langseth, REKtek

-------------------------------

17.15-18.00  Rolig, medisinsk yoga på stol. Instruktør: Camilla Bø Standal

19.00            Aperitiff og kultur (Møt presis!)

19.30            Middag

 

Torsdag 17.10.2019

MØTELEDER:     Hilde Eikemo

09.00-09.30        Åpen forskning, deling og gjenbruk av data – hvorfor?  v/Hanne Monclair, Kunnskapsdepartementet

09.30-10.00        Hvilke utfordringer lager dette for samtykket? Gruppediskusjon.

10.00-10.30        Pause, utsjekk

10.30-11.00        Åpen forskning, deling og gjenbruk av data – hvordan løser vi utfordringene? v/Oddgeir Lingaas Holmen, HUNT/NTNU

11.00-11.30        Hva er samtykket til for? Hvordan vil samtykkene se ut i fremtiden? v/Lars Ursin, NTNU

11.30-12.30        Lunsj

MØTELEDER:     Vibeke Videm

12.30-13.00        Hva mener norske pasienter om bruk av deres helsedata? Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse v/Hilde Eikemo og Linda Roten, NTNU

13.00-14.00        Diskusjon i grupper, høydepunkter i plenum: Hvordan håndtere denne etiske spagaten?

14.00-14.15        Pause

14.15-14.45        Kunstig intelligens i helseforskning – én forskers perspektiv v/Fredrik A. Dahl, Ahus

14.45-15.00        Oppsummering, vel hjem

 

Kjell-Roald Langseth (prosjektleder for ny saksportal for REK) har «stand» i vrimlearealet begge dagene som en service til REK- medlemmene.