Årets tema for Storfellesmøtet er forsvarlighet. Her finner du en kort oversikt over programmet, samt detaljert faglig program. 

Mandag 16.10.2017

  • Ankomst Bergen
  • Enkel middag kl. 19.00 (må bekreftes i eget punkt i påmeldingen)

Tirsdag 17.10.2016

  • Faglig program kl. 09:00 – 16:00
  • Aperitiff/middag kl. 19:00

Onsdag 18.10.2016

  • Faglig program kl. 9.00 – 13.00
  • 13.00 Lunsj (må bekreftes i eget punkt i påmeldingen)
  • Avreise

 

Faglig program: 

Tirsdag 17. oktober

Tidspunkt

Tittel

Foredragsholder/ Innlegg

Merknader

09:00 – 09:10

Åpning

Leder REK vest/ Dag Bruusgaard

 

09:10 – 09:55

Forsvarlighet – genetisk forskning

Ellen Blinkenberg

 

09:55 – 10:40

Forsvarlighet - genetisk forskning

Torunn Fiskerstrand

 

10:45 – 11:30

Forsvarlighet - proporsjonalitet

Sigmund Simonsen

 

11:30 – 12:00

REK presenterer

REK nord

 

12:00 – 14:00

Lunsj – kulturelt innslag

 

 

14:00 – 14:55

Forsvarlighet - kvalitative studier

Kirsti Malterud

 

14:55 – 15:00

Pause

 

 

15:00 – 15:20

REK presenterer

REK midt

 

15:20 – 15:25

REK presenterer

REK sør-øst

 

15:25 – 16:00

Klagesaker i NEM

Jacob Hølen

 

19:00 – 19:30

Aperitiff

 

 

19:30 –

Festmiddag

 

Hovedtaler (Dag Bruusgaard), takk for maten (REK vertskap)

Onsdag 18. oktober

Tidspunkt

Tittel

Foredragsholder/innlegg

Merknader

9:00 – 9:15

KD orienterer

Repr. fra KD

 

9:15 – 9:30

HOD orienterer

Repr. fra HOD

 

9:30 – 9:45

NEM orienterer

Dag Bruusgaard/Jacob Hølen

 

9:50 – 10:05

Pause - utsjekk

 

 

10:05 – 11:20

Forsvarlighet - forskningsetikk

Roger Strand

 

11:25 – 11:50

REK presenterer

REK sør-øst

 

11:50 – 12:00

Pause

 

 

12:00 – 12:50

Forsvarlighet – forskning på barn

Ansgar Berg

 

12:50 – 13:00

Avslutning

REK vest/Dag Bruusgaard

 

13:00 –

Lunsj - avreise