Her er program for årets Storfellesmøte for medlemmer av REK og NEM. Påmelding skjer via lenken over. 

Program i pdf. 

Program

Tirsdag 16.10.2018

11.30 Lunsj

12.45 Velkommen
Ved Grete Dyb (leder NEM) og Finn Wisløff (leder REK sør-øst D)

13.00 Historien bak forskningsetiske komiteer
Ved Finn Wisløff

13.40 Risikobegrunnet forskningsetikk – har Norge noe å lære av USA?
14.15 Diskusjon
Ved Berge Solberg

14.30 Pause

14.45 Nytt fra NEM – helseforskningslovens virkeområder, retningslinjer
15.15 Diskusjon
Ved NEM

15.30 Brukermedvirkning og/eller medforsker, hvordan gjøres det i praksis?
Ved professor Elisabeth Gulowsen Celius

19:30 Aperitiff

20.00 Festmiddag med underholdning

Onsdag 17.10.2018

09.00 Dispensasjon fra taushetsplikt - Hvordan vurdere samfunnsnytte/velferd/integritet
Ved Henrik Syse og Hege Cathrine Finholt

10.00 REK presenterer prosjekt, tema: Dispensasjon fra taushetsplikten
REK sør-øst
REK nord

10.30 Pause

10.45 REK presenterer prosjekt, tema: Dispensasjon fra taushetsplikten
REK sør-øst
REK vest

11.15 Oppsummering

11.45 REK midt presenterer prosjekt om helgenomsekvensering

12.00 Lunch

13.00 GDPR - Utarbeidelse
Ved Jon Lunde, Justisdepartementet

13.45 Implementering av GDPR. Hvordan sikre behandlingsgrunnlaget?
Ved Maren Magnus Vold (UiO)

14.15 Tjenester for Sensitive Data (TSD)
Ved Gard O. S. Thomassen (UiO)

14.45 Datatilsynet og GDPR
Ved Camilla Nervik og Grete Alhaug

15.30 Avrunding
Leder NEM, Grete Dyb