Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) inviterer til frokostmøte for å diskutere noen av de forskningsetiske problemstillingene som oppstår når forskning skal formidles og anvendes i et postfakta-samfunn. Noen av spørsmålene vi tar opp er:

  • Hvordan kan forskere best møte utviskingen mellom sant og usant?
  • Hva bør forskningsinstitusjonene gjøre?
  • Er formidling av vitenskapelig usikkerhet er del av problemet eller løsningen?

 I løpet av det siste året har vi vært vitne til mange tilfeller der forskning mistros, avfeies med henvisning til subjektive overbevisninger eller ignoreres. «Post-truth» ble kåret til årets nyord i 2016 av Oxford Dictionaries og defineres som «… omstendigheter der objektive fakta har mindre innflytelse på offentlig meningsdannelse enn appeller til følelser og personlige oppfatninger.»

Forskning er en betydelig maktfaktor i samfunnet, og sterke interesser kan ha behov for å diskreditere forskning som ikke støtter opp om deres meninger. Tidligere har vi sett hvordan sterke interesser kan misbruke den vitenskapelige usikkerhet forskning er beheftet med, for å så tvil om forskningen i det hele. Tvil og kritikk, som utgjør en grunnfundament i vitenskapelige praksis, kan bikke over i dyp skepsis til all forskning. Er det vi er vitne til nå en utvikling av dette, der forskning ikke bare mistros eller avfeies, men faktisk anses som irrelevant?

Innledninger ved:

  • Kjellrun Hiis Hauge, senterleder HVL og medlem i NENT
  • Mari Sundli Tveit, rektor NMBU
  • Petter Aaslestad, leder Forskerforbundet

Tid: 21. april, Klokken 8:30-9.45 (Frokostservering fra klokken 8:15)
Sted: Litteraturhuset, Oslo

Programmet kan bli oppdatert.