Arrangør: Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Møteleder: Erik Wold

Møtet vil bli strømmet. Gå til strømmeside for arrangementet.

Twitter: @etikkom.no #petroforsk

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) har nylig avgitt en uttalelse om forskningsetiske aspekter ved petroleumsforskning i Norge. Som en oppfølging til uttalelsen inviterer vi det til åpent møte, der sentrale aktører utfordres til å diskutere sentrale spørsmål som er reist i debatten.

  • Utgjør universitetenes samarbeid med oljeindustrien en trussel mot deres uavhengighet?
  • Hva slags plass bør forskning som er med på å forlenge oljealderen ha på forskningsinstitusjonene?
  • Hvilke konsekvenser har uttalelsen for universitetene?

Program

NB! Programmet oppdateres fortløpende.

12:00-12:30: Lunsj

12:30: Øyvind Mikkelsen, leder av NENT: Åpenhet i forskningen og ansvar i en omstillingsprosess

12:40: Arvid Hallén, administrerende direktør v/ Norges forskningsråd

12: 50: Lars Høier, forskningsdirektør Statoil: Statoil og universitetssamarbeid

13:00: Ragnhild Freng Dale, student v/ University of Cambridge: Universitet, veivalg og bærekraft

13:10: Peter M. Haugan, professor v/ Universitetet i Bergen: Akademias ansvar for (å bidra
til) bærekraftig energiomstilling

13:20: Dag Rune Olsen, rektor v/ Universitetet i Bergen: Forskning for bærekraftig utvikling - universitetenes rolle

13:30: Marit Boyesen, rektor ved Universitetet i Stavanger: Olje og samfunn

13:40: Olav B. Fosso, professor v/ Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: NTNU: Etiske dilemma ved energiforskning

13:50: Morten Dæhlen, dekan v/ Universitetet i Oslo: Forskning og utdanning innen Energi, Klima og Miljø ved UiO

14:00-14:20: Kaffe/te

14:20-16:00: Paneldebatt