Forskningsetikkloven pålegger alle forskningsinstitusjoner å behandle uredelighetssaker og å opprette redelighetsutvalg. Hoveddelen av seminaret består av diskusjon og erfaringsutveksling gjennom gruppeoppgaver (caser).

Program

10.00-10.05 Velkommen og praktisk informasjon v/ Annette Birkeland, sekretariatsleder Granskingsutvalget

10.05-10.20 Uredelighetssaker - Forskningsinstitusjonenes og Granskingsutvalgets oppgaver etter forskningsetikkloven v/professor Ragna Aarli, leder av Granskingsutvalget

10.20-10.50 Hvordan håndtere uredelighetssaker i instituttsektoren v/Forskningsinstituttenes Fellesarena (navn kommer)

10.50-11.50 Refleksjoner rundt en etikksak: prosessen, rollene og læringen v/Pål Augestad, viserektor for forskning ved Universitetet i Sørøst-Norge

11.50-12.30 Lunsj

12.30-15.00 Gruppeoppgaver (caser) med pause underveis

15.00-16.00 Oppsummering i plenum

Påmelding innen 1. november 2018.