Sted: NB! På grunn av stor pågang har vi flyttet arrangementet til Athene 1 og 2, i 1. etg. i Pilestredet 46.

Retningslinjene har vært på en omfattende høringsrunde og blitt revidert i henhold til nasjonale og internasjonale utviklinger. Sammen med relevant lovgivning utgjør retningslinjene det sentrale rammeverket for all forskning i Norge.

Retningslinjene er rådgivende og skal bevisstgjøre forskere om anerkjente forskningsetiske normer, synliggjøre mulige dilemmaer og bidra til refleksjon og debatt om forskningsetiske spørsmål. Målet er at retningslinjene er godt kjent på forskningsinstitusjonene og blant andre relevante aktører, og at de brukes i undervisning og i arbeidet i forskningsetiske utvalg ved institusjonene.

Innledninger ved:

  • Velkommen ved Morten Irgens, prorektor for forskning og utvikling ved Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Øyvind Mikkelsen, leder av Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) - presentasjon av NENTs retningslinjer
  • Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen - kommentar til NENTs retningslinger
  • Bjørn Hvinden, leder av Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) - presentasjon av NESHs retningslinjer
  • Ann-Helén Bay, dekan ved Fakultet for samfunnskunnskap, Høyskolen i Oslo og Akershus - kommentar til NESHs retningslinger
  • Göran Collste, professor i tillämpad etik, Linköpings universitet - Om behovet av retningslinjer för forskning

Arrangementet avsluttes med enkel lunsjservering. Bli gjerne igjen for å diskutere retningslinjene og slå av en prat.