«Klimamanipulering» brukes gjerne som samlebegrep om teknologier som griper inn i klimaet i stor skala for å bremse og reparere effektene av global oppvarming. Ofte skilles det mellom to hovedgrupper av metoder: å styre solens stråling og å fjerne CO2 i atmosfæren.

Dette er et forskningsfelt som foreløpig er lite utprøvd, men som mange tenker vil aktualiseres de kommende årene. Samtidig er dette et felt som er preget av stor usikkerhet og kompleksitet.

NENT inviterer til en bred debatt om forskningsetiske spørsmål som reises med teknologiutviklingen på dette området, som:

  • Bør forskere gå inn i slike prosjekter, eventuelt under hvilke betingelser, og hvilke spørsmål bør man stille seg?
  • Hva vet vi om risikoen og nytten, og hvilke konsekvenser kan vi forutse og kontrollere på forhånd?
  • Hvordan håndtere usikkerheten forskningen og teknologiutviklingen på feltet kjennetegnes av?
  • Hva er status på dette forskningsfeltet i Norge i dag?
  • Hvordan bør denne forskningen reguleres?

Innledninger ved:

  • Helene Ingierd, NENT
  • Bjørn Samset, CICERO: Jordens klimaanlegg: Hva vi kan justere, hva som skjer hvis vi gjør det, og hva vi enda ikke vet
  • Helge Drange, Bjerknessenteret: Kan forskere kontrollere jordens klima etter flere generasjoners, kollektiv dårskap?
  • Jon Børre Ørbæk, Norges forskningsråd: Relevant forskning, nasjonale prioriteringer og problemstillinger knyttet til regulering