På årets møte presenterer UiB, De nasjonale forskningsetiske komiteene og HVL sluttrapporten fra prosjektet Research Integrity in Norway (RINO). Innleggene tar for seg sentrale funn i rapporten, knyttet til forekomsten av uredelige og diskutable praksiser, holdninger om grensene mellom det akseptable og uakseptable, og opplæring og andre tiltak for å fremme forskningsintegritet.

Påmeldingsfrist 12. september. Påmeldingen er nå stengt. For spørsmål, kontakt ingrid.torp@etikkom.no.

Program: 

13:00: Lunsj ved ankomst

13:30: Hovedfunn fra delrapport I og II: Status om holdninger og praksis

Hvor står vi i dag? Matthias Kaiser, UiB
«De rene og ranke», «de gavmilde» og en gruppe til bekymring. Johs. Hjellbrekke, UiB
Spørsmål og diskusjon

14:30: Hovedfunn fra delrapport III: Er det uredelig, diskutabelt eller akseptabelt?

Diskutable praksiser: Hvor går grensen mellom det akseptable og uakseptable? Laura Drivdal, UiB
Siteringspraksiser: Hva er problemet? Ole Bjørn Rekdal, HVL
Spørsmål og diskusjon

15:30: Pause

15:45: Hovedfunn fra delrapport III: Om institusjonenes ansvar for forskningsetikk

Opplæring som virker. Helene Ingierd, De nasjonale forskningsetiske komiteene
Hvor går veien videre? Ingrid S. Torp, De nasjonale forskningsetiske komiteene
Spørsmål og diskusjon

16:30: Paneldebatt med Margareth Hagen (UiB), Jan Helge Solbakk (UiO), Matthias Kaiser (RINO), Torunn Ellefsen (De nasjonale forskningsetiske komiteene), Gro Anita Fonnes Flaten (HVL), Anne-Hilde Nagel (UiB) og Katerini Storeng (Akademiet for yngre forskere og UiO).

 18:00: Småmat og bobler