Forskning og forskere er under angrep, og særlig klimaforskning. Menneskeskapte klimaendringer kalles en konspirasjon.

Geolog og hobbyfotograf Simon Lamb ville se nærmere på forskningsfeltet og drar i filmen «Thin Ice: The Inside Story of Climate Science» til verdens ender med spørsmålet: Søker klimaforskere sannheten, eller sprer de løgn?

I årets første Teknoetikk snakker vi med forskningsleder Bjørn Samset ved CICERO senter for klimaforskning om hva som gjør klimaforskningen så utsatt, og om hvordan folk flest kan håndtere usikkerhet i forskning som angår deres liv. Helene Ingierd, sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT), leder samtalen.

Teknoetikk er et samarbeidsprosjekt mellom De nasjonale forskningsetiske komiteene, Teknologirådet og Cinemateket i Oslo. Gjennom foredrag og filmvisninger retter vi søkelyset mot ulike problemstillinger knyttet til teknologi, forskning og etikk.

Arrangementet starter kl 18 og er åpent for alle. Billetter bestilles på Cinematekets sider.