Arrangører: NESH, NENT og NSD

Bør forskere dele data med hvem som helst? Når bør forskere eventuelt la være å dele data?

Noen av spørsmålene som reises på konferansen er:

 • Er deling av data en forskningsetisk forpliktelse?
 • Hvordan sikre at respekt for forskningsdeltakere ivaretas?
 • Ønsker forskere selv å dele data, og hvordan kan man gjøre det på en best mulig måte?

PROGRAM

10:00   Velkommen - Bjørn Henrichsen, direktør, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

Del I: Policy - Hvorfor er deling av data nå et rådende prinsipp i EU, NordForsk og Norges forskningsråd?

 • Hanne Monclair, seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet: "KDs arbeid med åpen forskning"
 • Siri Lader Bruhn, seniorrådgiver, Norges forskningsråd: "Forskningsrådets policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata"
 • Sverker Holmgren, programdirektør for Nordisk eVitenskaps Globaliseringsinitiativ (Norforsk) og professor ved Uppsala Universitet": Delning av data – vad NordForsk gör och varför"
 • Diskusjon

11:30-12:15 Lunsj

Del II: Etikk

Hva betyr «Open Science» og hva er forholdet mellom brukermedvirkning og tillit til forskningen? Hvordan sikre at respekt for forskningsdeltakere ivaretas når data de bidrar med i forskningen deles og brukes i flere forskningsprosjekter?

 • Ana Delgado, forsker, Universitetet i Bergen (UiB): " Open science is science in transition: cooperation, sharing and crowdsourcing"
 • Hallvard Fossheim, professor, Universitetet i Bergen (UiB): "Sharing data and the ethics of consent"
 • Diskusjon

13:35-13:50 Kaffe/te

Del III: Forskererfaringer - Ønsker forskere å dele data, og hvordan kan man gjøre det på en best mulig måte?

 • Inger Elise Birkeland, direktør, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS): "Deling av data i 22. juli-forskning. Utfordringer og muligheter."
 • Bernt Aardal, professor, Universitetet i Oslo (UiO): "Deling av surveydata: muligheter og utfordringer"
 • Nils Olav Refsdal, forskningskoordinator, Helsedirektoratet: Kommentar
 • Diskusjon

15.20    Avslutning

Helene Ingierd, sekretariatsleder NENT og Vidar Enebakk sekretariatsleder NESH, De nasjonale forskningsetiske komitéene (FEK)

Seminaret er gratis. Begrenset antall plasser. Påmeldingsfrist: 30. novermber.