• Når bør fritt og informert samtykke fra forskningsdeltakere innhentes?
 • Hvordan kan forskere sikre forskningsdeltakernes personvern i et landskap der det tradisjonelle skillet mellom privat/offentlig er utflytende og re-identifikasjon er en stadig tilbakevendende trussel?
 • Hva er de sentrale etiske og juridiske aspektene av Internettforskning for individer, grupper og samfunnet?

Internet Research Ethics publiseres både i papirformat og som Open Access-bok, og utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene på Cappelen Damm.

Program

Velkommen ved Tanja Storsul, instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Innlegg ved:

 • Hallvard Fossheim, Universitetet i Bergen (redaktør Internet Research Ethics)
 • Marika Lüders, SINTEF
 • Katrine Segadal, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
 • Kommentar ved Bente Kalsnes, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Helene Ingierd, Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) og redaktør, Internet Research Ethics.

Arrangører: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Institutt for medier og kommunikasjon og Cappelen Damm.

Innholdsfortegnelse, Internet Research Ethics:

 • Consent and information – ethical considerations when conducting research on social media
  Dag Elgesem, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
 • Possibilities and limitations of Internet research: A legal framework
  Katrine Utaaker Segadal, NSD
 • New selves, new research ethics?
  Charles Ess, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
 • Researching social media: Confidentiality, anonymity and reconstructing online practices
  Marika Lüders, SINTEF
 • Counting children. On research methodology, ethics and policy development
  Elisabeth Staksrud, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
 • Social research and Big Data – the tension between opportunities and realities
  Kari Steen-Johnsen and Bernard Enjolras, Institutt for samfunnsforskning
 • Studying Big Data – ethical and methodological considerations
  Anders Olof Larsson, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
 • Big Data – big trouble? Meanderings in an uncharted ethical landscape
  Robindra Prabhu, Teknologirådet