• Hvordan kan respekten for den enkelte best ivaretas før, underveis og etter forskningsdeltakelsen?
  • Hvordan kan man sikre fritt og informert samtykke fra de berørte?
  • På hvilken måte er slik forskning nyttig, og hvilken risiko er akseptabel?
  • Hvordan kan man best håndtere utfordringer relatert til deling av sensitive data og formidling av forskningsresultater.

Spørsmålene som reises i boken er også relevante for annen forskning.

Antologien er redigert av Vidar Enebakk, Helene Ingierd og Nils Olav Refsdal. Øvrige bidragsytere er Grete Dyb, Kari Dyregrov, Ragnar Eikeland, Tor Einar Fagerland, Kristin Alve Glad, Lars Gule, Gertrud Sofie Hafstad, Annika Melinder og Anne Marita Milde.

Boken publiseres Open Access og utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene på Cappelen Damm, på http://press.nordicopenaccess.no. Boken er finansiert av Helsedirektoratet.

Program:

  • Velkommen og introduksjon ved redaktørene og forlag
  • Utøya-studien: Forskningsetiske betraktninger, Grete Dyb, NKVTS
  • Følgeforskning og minneprosesser på Utøya 2013-2014, Tor Einar Fagerland, NTNU
  • Kommentar ved Trond Blattmann, tidligere leder for Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene
  • Spørsmål og kommentarer fra salen

Lett servering.

Velkommen!