Se video fra møtet på vår YouTube-kanal

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) gir nå ut retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser i medisinsk og helsefaglig forskning. Her har de tatt utgangspunkt i helseforskningsloven og bioteknologiloven, og i lovtolkninger som er gjort av Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. De har også basert seg på etiske som juridiske debatter både i Norge og internasjonalt. De nye retningslinjene skal bidra til:

 • harmonisert forvaltning i Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
 • forutsigbarhet for forskere
 • et rammeverk for hvordan genetisk forskning skal utøves forsvarlig

Velkommen til åpent møte med presentasjon av retningslinjene og debatt!

Innlegg ved:

 • NEM - Berge Solberg
 • REK Midt - Hilde Eikemo
 • HUNT/Biobank Norge/NTNU - Kristian Hveem
 • Oslo Universitetssykehus - Dag Undlien
 • Norsk forening for Medisinsk Genetikk og Norsk Selskap for Human Genetikk
 • Bioteknologirådet - Bjørn Myskja
 • Folkehelseinstituttet - Gun-Peggy Knudsen
 • Datatilsynet - Ragnhild Castberg

Etter innleggene blir det debatt og spørsmålsrunde med innledere og publikum i salen.

NB! Møtet vil bli filmet.