Tid: Mandag 3. mai 2010 kl 10-16.30

Sted: Høgskolen i Oslo, Pilestredet 46

  

Program

10.00 Velkommen og om bakgrunnen for seminaret.
Bjørn Hvinden, komitéleder NESH

DEL I Juridiske krav til forsker

10.10 Om forskers juridiske taushets- og varslingsplikt. Cecilie Schjatvet, advokat, Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co

10.50 Forskers kildevern. Ragnhild Bjørnebekk, forsker, Politihøgskolen

11.30 Lunsj

12.30 Hva betyr taushet? Taushetsplikten og varslingsplikten i vanskelig farvann. May-Len Skilbrei, instituttsjef, Fafo

13.10 Når snøballen begynner å rulle – Erfaringer når forskning på soldater i Afghanistan skaper medieoppmerksomhet.
Tom Christian Blix, kommunikasjonsrådgiver, Signo

13.50 Kaffepause m/frukt og kake

DEL II - Forskers etiske ansvar?


14.10 ”Men lille Peter Spillemann løp hjem og sladret!” Konfidensialitet, lojalitet og varslingsplikt i et aktørperspektiv. Bente Alver, professor, Universitetet i Bergen

14.50 Noen refleksjoner rundt etikk og personvern ved planlegging og gjennomføring av ungdomsundersøkelser. Tilman von Soest, forskningsleder, NOVA

15.30 Retten til taushet og behovet for kunnskap – etiske dilemmaer i forskning om stigmatiserte grupper. Arne Grønningsæter, forsker, Fafo

16.10 Oppsummering.
Bjørn Henrichsen, administrerende direktør, NSD, og Vigdis Kvalheim, avdelingsdirektør, NSD

16.30 SLUTT

 

PÅMELDING

Seminaret er fulltegnet