Program og påmelding (innen 15. januar 2013). Begrenset antall plasser.

Forskning på Internett har pågått i mange år, men må likevel betraktes som et relativt nytt felt i forskningssammenheng. Aktørene på feltet har etter hvert opparbeidet viktige erfaringer, og internettforskningen har gjennomgått flere faser allerede.

Fra å først og fremst forske på hvordan Internett benyttes som et verktøy, til å forske på hvordan internett brukes som en arena for å uttrykke eller forhandle identitet, ser vi nå at internett i stadig større grad har blitt en datakilde i seg selv. Data innhentes fra blogger, kommentarfelt og ulike nettsamfunn, og er som regel publisert av den opplysningene gjelder.

  • Er det forskjell på en publisert artikkel og en tekst på en åpen blogg?
  • Er en offentlig ytring og opplysninger som den registrerte selv frivillig har gjort alminnelig kjent, samme sak?
  • Når må forskeren innhente samtykke?
  • Må man informere de registrerte?

Formålet med seminaret er å skape en bevissthet rundt de gråsonene internettforskningen befinner seg i, og løfte frem de etiske problemstillingene som oppstår som følge av dette.

Arrangører: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Program og påmelding