Vi gjør oppmerksom på at foredragene under er læringsressurser, og ikke retningslinjer eller offisiell policy

PROGRAM

28.august , Velkommen

08:00-08:45 Kaffe og registrering

08:50-09:00 Velkommen til ny oppnevningsperiode: ny ordning med opplæring
Dag Brusgaard, leder av NEM

Ordstyrere for kurset er Jacob Hølen (NEM), Berit Rokne (REK vest) og Jakob Elster (REK sør-øst). Etter hvert innlegg vil det være tid for spørsmål og diskusjon.

Etisk og rettslig grunnlag

09.00-09.45 REKs arbeid i perspektiv: hvordan ble de til, hva er hovedoppgaven, viktigste rettesnorer, forhold til andre instanser
Knut W. Ruyter, REK sør-øst

10.00-11.30 Helseforskningsloven: inndeling i typer forskning, ulike hensyn, samtykke, adgang til forskning uten samtykke. Hva skal ikke behandles av REK (kvalitetssikring, utenfor formål, anonyme data):

11.30-12.25 Lunsj

12.30-13.00 Helseforskningsloven forts: inndeling i typer forskning, ulike hensyn, samtykke, adgang til forskning uten samtykke. Hva skal ikke behandles av REK (kvalitetssikring, utenfor formål, anonyme data)
Sigmund Simonsen, NEM, og May Britt Rossvoll, REK nord

13.00-14.15 Gruppearbeid, ledet av komitesekretærene. Oppgave: Helsebibiliotekets nettkurs om helseforskningsloven.

14.30-15.15 REK som forvaltningsorgan
Bjørn Henning Østenstad, REK vest

15.30-16.15 Samtykkets skjøre grunnlag: mellom selvbestemmelse og tillit – og sammenheng mellom samtykke og forsvarlighet
Jakob Elster, REK sør-øst

19:00- Felles festmiddag

29.august

Vitenskapelig kvalitet og forsvarlighet

08.30-09.00 Hvordan skal man vurdere vitenskapelig kvalitet og forsvarlighet i kvantitative studier?
Finn Wisløff, REK sør-øst A

09.00-09.30 Hvordan skal man vurdere vitenskapelig kvalitet og forsvarlighet i kvalitative studier?
Beate Hovland, tidl leder NEM

10.00-11.00 Gruppearbeid. Konkret case som tidligere er vurdert av REK/NEM.

Legemiddelutprøving: spesielle regler og etisk vurdering av design

11.00-11.30 Forskrift om klinisk utprøving av legemidler: hva betyr begrepene og hva er annerledes enn helseforskningsloven
Ingvild Aaløkken, seksjon for preklinisk og klinisk utprøving, Statens legemiddelverk

11.30-12.30 Vitenskapelig og etisk vurdering av design og valg av kontrollgruppe: modifikasjon av design av etiske grunner (ICH-GCP E-10)
Stein A. Evensen, tidligere leder REK sør-øst D

Registre, befolkningsundersøkelser og biobanker

12.30-13.00 Utvikling av store registre og biobanker: hvor ulik er forskning på dette området fra klinisk forskning: etiske implikasjoner
Berge Solberg, NTNU

13.00-13.55 Lunsj

14.00-14.30 Rettslig grunnlag og vurdering av registerstudier
Nils Jørgen Langtvedt, NEM

14.30-15.00 Store befolkningsundersøkelser: Tromsø-undersøkelsen og CONOR: Hva er utfordringene for forskningen.
Eiliv Lund, Universitetet i Tromsø

15.00-15.45 Genetiske undersøkelser av biologisk materiale: de nye teknologiene for helgenomsekvensering: hvordan skal REK håndtere og vurdere
Torunn Fiskerstrand, Universitetet i Bergen

Gentester del II: hvordan skal REK forholde seg til bruk av genetiske undersøkelser i forskningsprosjekter?
Jakob Elster, REK sør-øst

16.00-16:15 Avslutning: veien videre
Anne Cathrine Beckstrøm, NEM

16:30- Vel hjem