Tid: 14. oktober 0800-1205
Sted: Aud. Studentsenteret, Parkveien 1,  (bygning 14 på kartet), ("Egget") Universitetet i Bergen

Program (revidert):

0800-0830 Frokost

0830-0840 Velkommen

Torunn Ellefsen, adm. leder Forskningsetiske komiteer

Presentasjon av Forskningsetiske komiteer


0840-0850 Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Jacob Hølen, sekretariatsleder NEM

0850-0900 Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Dag E. Helland, leder NENT og professor ved Molekylærbiologisk institutt ved Universitetet i Bergen

0900-0910 Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
Knut Martin Tande, prodekan ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, medlem av NESH

0910-0920: Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger (Skjelettutvalget).
Anne Karin Hufthammer, medlem Skjelettutvalget og førsteamanuensis ved Bergen museum/Universitetet i Bergen

0920-0950 Plagiering, et økende problem i forskning?

Torkild Vinther, sekretariatsleder Granskingsutvalget
0950-10 00 Spørsmål - diskusjon

10 00-1030 Mingling og mer kaffe.

 
Representanter for de ulike komiteene vil være til stede for å svare på spørsmål du måtte ha.

1030-1120 Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget)
Johan Giertsen, leder Granskingsutvalget og professor Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

1120-1140 Opphavsrett

Knut Martin Tande, prodekan ved Det juridisk fakultet, Universitetet i Bergen, medlem av NESH
11 40-11 50 Diskusjon

11 50-12 05 Syntetisk biologi- nye etiske utfordringer, eller?

Dag E. Helland, leder NENT og professor ved Molekylærbiologisk institutt ved Universitetet i Bergen

12 05: Takk for oss

Torunn Ellefsen, adm. leder Forskningsetiske komiteer