Sted:  Auditorium 2, Helga Engs hus, Universitetet i Oslo

12:00-12:10 Kaffe/te

12:10-12:15  Velkommen
Prorektor Inga Bostad

12:15-12:25 Presentasjon av arbeidet i Forskningsetisk utvalg
Leder av Forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Oslo, professor Svein Aage Christoffersen 

Presentasjon av Forskningsetiske komitéer


12:25-12:35  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Dag Bruusgaard, komitéleder NEM og professor emeritus ved Institutt for helse og samfunn, Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo

12:35-12:45  Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Dag E. Helland, komitéleder NENT og professor ved molekylærbiologisk institutt ved Universitetet i Bergen

12:45-12:55  Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
Bjørn Hvinden, komitéleder NESH og Forskningssjef/professor ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

12:55-13:05 Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger (Skjelettutvalget)
Helene Ingierd, sekretariatsleder Skjelettutvalget

13:05-14:05 Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget)
Johan Giertsen, leder Granskingsutvalget og professor juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

14:05-14:30 Kaffepause med stands
Representanter for de ulike komiteene vil være til stede for å svare på spørsmål

14:30-15:00  Plagiering, et økende problem i forskning?
Torkild Vinther, sekretariatsleder Granskingsutvalget

15:00-15:30  Forfatterskap
Helene Ingierd, sekretariatsleder, NESH og Skjelettutvalget

15:30-16:00   Kan man generalisere fra Sudbø-saken? Hva er gjort ved UiO for å stimulere god forskningsskikk og forebygge vitenskapelig uredelighet?
Ragnvald Kalleberg, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo

16:00 Takk for oss
Torunn Ellefsen, administrativ leder, Forskningsetiske komiteer

 

Ingen påmelding - bare møt opp!