Tid: 19. oktober 1215-1600
Sted: Rådssalen, i Hovedbygningen på Gløshaugen, NTNU
Påmelding for mat innen 15. oktober til jacob.holen@etikkom.no

Program

1215-1225 Velkommen
Torunn Ellefsen, adm. leder Forskningsetiske komiteer

Presentasjon av de Forskningsetiske komiteer
1225-1235
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Jacob Hølen, sekretariatsleder NEM

1235-1245 Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Ragnhild Lofthus, medlem NENT og koordinator og seniorrådgiver i rektors stab for forskning ved NTNU

1245-1255 Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
Representant fra NESH

1255-1345 Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget)
Johan Giertsen, leder Granskingsutvalget og professor juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

1345-1415 Vi serverer litt mat, mens representanter for de ulike komiteene vil være til stede for å svare på spørsmål du måtte ha.

1415-1445 Plagiering, et økende problem i forskning?
Torkild Vinther, sekretariatsleder Granskingsutvalget

1450-1550 Forfatterskap
John-Arne Skolbekken, medlem NEM og førsteamanuensis ved institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap 

1550: Takk for oss
Torunn Ellefsen, adm. leder Forskningsetiske komiteer