Forskingsetisk seminar ved UiT 16. november 2010:
Tid : 1050-1500
Stad: Auditoriet, Universitetsbiblioteket, Universitetet i Tromsø

Seminaret er gratis og ope for alle (også studentar)

Påmelding seinast måndag 15. november

Program:

10:50-11:00 Kaffi og te

11:00-11:10  Velkommen
Curt Rice, professor og prorektor for forsking, Universitetet i Tromsø
 

Presentasjon av Forskingsetiske komitear:

11:15-11:25  Den nasjonale forskingsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Kjersti Bakken, nestleiar i NEM og førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø

11:25-11:35  Den nasjonale forskingsetiske komité for naturvitskap og teknologi (NENT)
Gunnar Hartvigsen, medlem av NENT og professor i medisinsk informatikk og telemedisin ved Universitetet i Tromsø

11:35-11:45  Den nasjonale forskingsetiske komité for samfunnsvitskap og humaniora (NESH)
Representant frå NESH (namn kjem seinare)

11:45-11:55 Nasjonalt utval for vurdering av forsking ved bruk av menneskelege leivningar (Skjelettutvalet)
Representant frå Skjelettutvalet  (namn kjem seinare)

11:55-12:40 Nasjonalt utval for gransking av ærlegdom i forsking (Granskingsutvalet)
Johan Giertsen, leiar av Granskingsutvalet og professor juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

12:40-13:00 Enkel servering
Kvar komité/utval har sin stand der deltakarane kan få nærare informasjon og stille spørsmål

13:00-13:30  Plagiering, eit aukande problem i forsking?
Torkild Vinther, sekretariatsleiar Granskingsutvalet

13:30-14:15  Karsten Alnæs-saka
Anne-Hilde Nagell, professor ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

14:15-15:00 Fusk i forsking
 Gunnar Hartvigsen, medlem  av NENT og professor i medisinsk informatikk og telemedisin ved Universitetet i Tromsø

15:00 Takk for oss
Torunn Ellefsen, administrativ leiar, Dei nasjonale forskingsetiske komitear