Tid: 4. november, 0900-1200
Sted: Undervisningsrom 101 i 1. etasje i Arne Rettedals Hus (sentraladministrasjonsbygget)

Seminaret er gratis og åpent for alle (inkl. studenter). Påmelding senest 2. november

Program:

0900-0910 Velkommen
Helge Ole Bergesen, forskningsdirektør Universitetet i Stavanger

Presentasjon av Forskningsetiske komiteer

0910-0920 Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
 Nils Jørgen Langtvedt, juridisk rådgiver Forskningsetiske komiteer

0920-0930 Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Dag E. Helland, leder av NENT og professor ved Molekylærbiologisk institutt ved Universitetet i Bergen

0930-0940 Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
Helene Ingierd, sekretariatsleder NESH

 0940-0950 Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger (Skjelettutvalget)
Anne Karin Hufthammer, medlem Skjelettutvalget og førsteamanuensis ved Bergen museum/Universitetet i Bergen

0950-1030 Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget)
Johan Giertsen, leder Granskingsutvalget og professor ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

1030-1100 Minglepause med enkel servering

Representanter fra de ulike komiteer og utvalg vil være til stede for å svare på spørsmål.

1100 - 1130 Plagiering, et økende problem i forskning?

Torkild Vinther, Granskingsutvalget for redelighet i forskning

1130-1200 Forfatterskap

Sigmund Simonsen, advokat og medlem av NEM

1200 Takk for oss

Torunn Ellefsen, adm. leder Forskningsetiske komiteer