Tid: 1200-1545

Sted: Rom B2-003, Universitetet i Agder (Kristiansand)

Seminaret er gratis og åpent for alle. Påmelding via Universitetet i Agders nettsider. 

Program

12:00-12:15  Kaffe og te

12:15-12:25  Velkommen
Simone Heinz, forskningsdirektør Universitetet i Agder
 

Presentasjon av Forskningsetiske komiteer:

12:25-13:25  Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget)
Johan Giertsen, leder Granskingsutvalget og professor juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

13:25-13:35   Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Åshild Slettebø, komitémedlem NEM og professor ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap, Grimstad, Universitetet i Agder

13:35-13:45   Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Azam Mansoor, komitémedlem NENT og professor ved Institutt for naturvitenskapelige fag, Universitetet i Agder

13:45-13:55   Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
Helene Ingierd, sekretariatsleder NESH

13:55-14:10  Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger (Skjelettutvalget)
Ingegerd Holand, komitémedlem Skjelettutvalget og seniorrådgiver ved Riksantikvaren - Seksjon for bygningsvern og kulturmiljøfredning/arkeologiske kulturminner

14:10-14:45  Enkel servering
Hver komité har sin stand hvor deltakere kan stille spørsmål om komiteene etc.

14:45-15:15 Plagiering, et økende problem i forskning?
Torkild Vinther, sekretariatsleder Granskingsutvalget

15:15-15:45 Medforfatterskap
Åshild Slettebø, komitémedlem NEM og professor ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap, Grimstad, Universitetet i Agder

15:45  Takk for oss
Torunn Ellefsen, administrativ leder Forskningsetiske komiteer