Tid: 3. november 12:00-15:20
Sted: Festsalen, UMB

Program:

12:00-12:10  Kaffe og te

12:10-12:20  Velkommen

Prorektor Ruth Haug

Presentasjon av Forskningsetiske komiteer

12:25-12:35  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Nils Jørgen Langtvedt, juridisk seniorrådgiver, Forskningsetiske komiteer

12:35-12:45  Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
Helene Ingierd, sekretariatsleder NESH

12:45-12:55  Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Deborah Oughton, komitémedlem NENT og professor ved Institutt for plante- og miljøvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap

12:55-13:05  Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger (Skjelettutvalget)
Helene Ingierd, sekretariatsleder NESH

13:05-13:50 Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget)
Johan Giertsen, leder Granskingsutvalget og professor ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

13:50-14:05 Kaffepause med enkel servering

Hver komité har sin stand hvor deltakere kan stille spørsmål om komiteene etc.

14:05-14:25  Plagiering – et økende problem i forskning?

Torkild Vinther, sekretariatsleder Granskingsutvalget 

14:25-14:45  Forfatterskap

 Helene Ingierd, sekretariatsleder NESH

14:45-14:55 Forskningsetisk utvalg ved UMB

Deborah Oughton, komitémedlem NENT og professor ved Institutt for plante- og miljøvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap

14:55  Takk for oss

Torunn Ellefsen, adm. leder Forskningsetiske komiteer

 

Påmelding innen 1. november