-  Vi ønsker at artiklene i boka skal føre til diskusjon og etisk debatt i fagmiljøene. Forskning på menneskelige levninger er i stadig utvikling og står overfor nye utfordringer, blant annet gjennom utvikling av ny teknologi og forbruk av materiale, sier redaktør for boka, Hallvard Fossheim, sekretariatsleder i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget).

Tid: torsdag 31. januar kl. 15
Sted: Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Oslo
Påmelding innen 28.jan, epost: post@niku.no eller telefon 23355000, resepsjonen ved Kirsti Elisabeth Sundet.

To av bokens bidragsytere vil holde korte innlegg: Berit Sellevold, tidligere forsker hos NIKU og Ingegerd Holand, Riksantikvaren – også medlem av Skjelettutvalget. Forfriskninger serveres i anledning lanseringen.