Hva vet vi om barnehagens betydning? Forskning på barn er verdifull og viktig. Samtidig skal barnet beskyttes som forskningsobjekt. Forskningsetiske komiteer inviterer til debattmøte om de etiske utfordringer dette innebærer.

Torsdag 3. september, kl. 18 – 20.30, sal NEDJMA på Litteraturhuset i Oslo.

Deltakere i panelet er:
psykolog Lars Smith
Simen Tveitereid, forfatter av boken "Hva skal vi med barn?"
psykolog Anne Inger Helmen Borge
forskningsleder Elisabeth Backe-Hansen ved NOVA
førsteamanuensis Anne Trine Kjørholt, NTNU
forsker Jan-Erik Johansson, Høyskolen i Oslo
Dag Thomas Gisholt, ekspedisjonssjef, Barnehageavdelingen i Kunnskapsdepartementet.


Deltakerne i panelet holdet korte innlegg hver før det åpnes for debatt og spørsmål fra salen.

Debattleder: Kathrine Kjelland


Enkel bevertning.
Gratis adgang, ingen påmelding.

Vel møtt!