Tid: 12-17
Sted: Universitetet i Bergen, seminarrom E på Studentsentret.

 Seminaret tar utgangspunkt i NENTs forskningsetiske retningslinjer, da særlig punktene om forskningens overordnede forpliktelser.

Program

12:00 – 12:30 Servering av smørbrød og kaffe / te.

12:30 – 12:35 Dag Helland:  Åpning og velkommen
Moderator: Journalist Hilde Sandvik, BT

12:35 – 13:00 Forskningens samfunnsansvar i NENTs retningslinjer
Ellen-Marie Forsberg (Arbeidsforskningsinstituttet) 

13:00 – 13:30 Krever bærekraftig utvikling en ny samfunnskontrakt for forskning?
(med spesiell referanse til pkt 2 i NENTs  retningslinjer)
Dag Hessen (Universitetet i Oslo og medlem av NENT)

13:30 – 13:45 Kommentar ved Jarl Giske (Universitetet i Bergen)

15 minutter PAUSE

14:00 – 14:30 Går militærforskning og samfunnsansvar i hop?
(med spesiell referanse til pkt 3 i NENTS retningslinjer)
Morten Bremer Mærli (Det Norske Veritas og medlem av NENT)

14:30 – 14:45 kommentar ved Egil Kallerud (NIFU-STEP)

15 minutters PAUSE

15:00 – 15:30 Har forskningen ansvar for demokratisk utvikling – i alle land?
(med spesiell referanse til pkt 4 og 5 i NENTS retningslinjer)
Roger Strand (Universitetet i Bergen og medlem av NENT)

15:30 – 15:45 Kommentar ved Rolf Reed (Universitetet i Bergen)

15:45 – 16:55 Diskusjon med publikum og innledere

16.55 – 17:00 Avslutning  & takk v/ Hilde Sandvik & Dag E. Helland

Påmelding

Påmelding innen 25. november.