spørsmål 2 er veldig mye lenger enn det første jeg ser hvor langt det kan bli bare for såå dkljsf ølkjdsf øljsdfkljsdøflkjsdfkljklsdfj kljdføl sjdfkldjsfølkjsdøfljdklsfjøls