Gjennom forebyggende arbeid, rådgiving og gransking av enkeltsaker skal komiteene bidra til til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. Vårt samfunnsmål er god og etisk ansvarlig forskning. 

Våre komiteer og utvalg består av uavhengige fagpersoner og lekfolk. Komiteene lager retningslinjer og andre ressurser, og avgir rådgivende uttalelser og vedtak i forskningsetiske saker på alle fagområder. I tillegg arrangerer de åpne møter om aktuelle forskningsetiske temaer. Komiteene har et felles sekretariat i Oslo som består av 12 personer.  

Som direktør skal du lede sekretariatet og blant annet sikre profesjonell støtte til komiteer og utvalg. Du vil ha ansvar for administrativ og faglig koordinering av arbeidet, i tråd med oppdrag gitt i tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet.

Hos oss vil du møte en positiv og kompetent stab med et sterkt faglig engasjement for forskningsetikk. Vi holder til i luftige lokaler midt i Oslo, sammen med Teknologirådet. 

Les mer og søk stillingen på finn.no. Søknadsfristen er 26. januar.