Helse- og omsorgsdepartementet vil åpne for at det kan forskes videre på materialet innhentet i MIDIA-prosjektet, som skulle identifisere faktorer hos barn som gir økt eller redusert risiko for diabetes 1. Prosjektet ble stoppet fordi det strider mot bioteknologiloven å utføre genetiske undersøkelser på barn under 16 år, med mindre det kan påvises forhold som kan forhindre eller redusere helseskade hos barnet.

- Skaden er allerede skjedd og fortsatt forskning på materialet vil ikke medføre ytterligere belastning for familiene. Videre forskning på materialet vil derimot kunne bidra til å oppfylle foreldrenes forventning om å få mer kunnskap om årsaker til diabetes og mulige forebyggende tiltak, sier Sylvia Brustad i en pressemelding fra Helse – og omsorgsdepartementet.

Både Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementets lovavdeling konkluderer med at det ikke er i strid med bioteknologiloven at Folkehelseinstituttet forsker videre på det allerede innsamlede materialet.

Pressemeldingen fra departementet