Det er ikke utarbeidet referat fra møtet, men de fleste presentasjonene er tilgjengelige:

 

Farmasøytisk industri og forskeren - en uhellig allianse?

Foredrag:

Legen og legemiddelindutrien: Et avhengighetsforhold på godt og vondt
Avdelingsoverlege Steinar Madsen, Statens legemiddelverk

Industriledet forskning - viktig kunnskapsbidrag eller skjult markedsføring?
Medisinsk direktør Sverre Mæhlum, Pfizer

Publiseringsrett og publiseringsplikt.
Redaktør av helsebiblioteket Magne Nylenna, Sosial- og helsedirektoratet

Publiseringsskjevhet- en utfordring for å gi riktig bilde av kunnskapsstatus
Fungerende avdelingsdirektør Signe Flottorp, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Biobankloven- hvor går veien videre?

Foredrag:

Biobankloven, mange uklare sider?
Førsteamanuensis og medlem i REK Sør Marit Halvorsen, Institutt for privatrett, UiO

Blir det enklere for forskere som bruker biobankmateriale om forslag til helseforskningslov vedtas?
Førsteamanuensis og tidligere medlem av Biobankutvalget og Nylennautvalget Henriette Sinding Aasen, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Direktoratets erfaringer med biobankloven og fremtidig forskning på biologisk materiale i Norge
Seniorrådgiver Vibeke Dalen, Sosial- og helsedirektoratet

 

Aktuelle forskningsetiske utfordringer innen kvalitativ metodikk i helsefaglig forskning

Foredrag:

”Myk" metode- kun et gode? Etiske utfordringer når man forsker innen eget arbeidsfelt.
Førsteamanuensis May Solveig Fagermoen, Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo

Hvem eier min erfaring? Etiske utfordringer i konversasjonsbasert kvalitativ forskning
Avdelingsdirektør Arne Holte, Nasjonalt folkehelseinstitutt.


 

Bioetikk, hva bringer fremtiden?

Foredrag:

Eksempler på genterapistudier vurdert i REK
Overlege Annetine Staff, Kvinnesenteret, Ullevål sykehus

Genterapi hos barn med terapiresistent hjernetumor
Professor Gustav Gaudernack, Seksjon for immunterapi, RH-DNR HF

SLVs sikkerhetsvurderinger ved nye biomedisnske metoder i klinisk forskning
Seksjonssjef Marianne Gjertsen, Statens legemiddelverk

Just do it?
Professor Mats G Hansson, leder forskningsprogram i biomedisinsk etikk, Uppsala

På den ene og på den andre siden.
Førsteamanuensis Beate Hovland, Lovisenberg Diakonale Høgskole og medlem i NEM