Sted:

Møterom Abel, Forskningsrådet

Start: Onsdag den 15. november 2006 Kl. 10:00
Slutt: Onsdag den 15. november 2006 Kl. 15:00
Tilstede:

Det var over 40 deltagere på seminaret. Blant deltagerne var det representanter fra REK, NEM, Datatilsynet, Statens legemiddelverk, Sosial- og helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og flere personvernombud.

Forfall:
Fra sekretariatet:
 

Presentasjoner

Hvorfor har vi møtet og hvilke mål har vi? Beate Indrebø Hovland, Leder av NEM

Etisk skjønn ved forhåndsvurdering av forskning. Førsteamanuensis Åge Wifstad, Universitetet i Tromsø

Fra HUNT II til HUNT III og krav til innsnevring av brede samtykker. Daglig leder, professor Jostein Holmen.

Hvordan balansere hensyn? Erfaringer fra REK ved Knut Ruyter, sekretariatsleder i NEM

Hvilken rolle spiller etiske hensyn i vurderingen av ankesaker? Avdelingsdirektør Hilde Jordal, Sosial- og helsedirektoratet