Vi har valgt å lage et temanummer omkring rusforskning denne gangen. Bakgrunnen er den store debatten som har gått både i medier og forskningsmiljø tidligere i år.

I den sammenhengen diskuteres graden av sårbarhet hos misbrukeren, et intervju med leder av NEM, Beate Hovland.

Kritikken om tidligere rusforskning og ulike dilemma kommer opp i artikkelen Sterke ord om rusforskning

To prosjekter beskrives i artiklene "Avvenning - til hvilken pris og Kan motgift oppfattes som lokkemat

Vi har også et avsluttende essay om Forskning i konfliktområder

Alle artiklene finner du her