Forskningsetiske komiteer trenger to engasjerte sekretariatsledere som får ansvaret for å videreutvikle og administrere hver sin nasjonale forskningsetiske komité på en god måte.

Det er ledig:
- en fast stilling som sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), og

- et vikariat på inntil ett år for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Se Norges forskningsråds nettsider for mer informasjon om stillingene og elektronisk søknadsskjema.

Frist for å søke: 30. september. Snarlig tiltredelse.