Gjorde opp kunnskapsstatus

Det hele begynte i februar i år. Den britiske regjeringens Advicory Council on the Misuse of Drugs (ACMD) er en stor gruppe narkotikaeksperter som gir råd i narkotikapolitiske spørsmål. De hadde gått gjennom all forskning de kunne finne om ecstasy. Resultatet av gjennomgang av over 1217 forskningsartikler var at ecstasy ikke burde være klassifisert som et av de narkotiske stoffene som er aller mest skadelige, men heller burde plasseres i kategori B sammen med kokain og heroin. Storbritannia klassifiserer stoffer etter farlighetsgrad i tre kategorier; A, B og C. Hvor C antas å være minst farlig. Dette er stoffer som anabole steroider og cannabis.

Men dette ville ikke regjeringen vite noe av og la ned veto mot gruppens anbefalinger. Dette provoserte ACMDs leder David Nutt.

Tidligere hadde professor Nutt markert seg med å forsøke i få i gang en debatt om hva som oppfattes som risiko. Han mente at ecstasy var omtrent like farlig som ridning. Regjeringen krevde en offentlig beklagelse fra Nutt om dette.

Fikk sparken

Etter et turbulent år mellom lederen for ACMD og regjeringen toppet det hele seg nå i slutten av oktober da Nutt gikk ut og sa at ecstasy og LSD sannsynligvis var mindre skadelig enn alkohol ut fra et vitenskapelig grunnlag. Da hadde regjeringen fått nok råd og ga professor Nutt sparken fra vervet sitt som leder for ekspertutvalget. Begrunnelsen var at han hadde gått utover det som var vitenskaplige fakta til å forsøke å forandre regjeringens narkotikapolitikk.

Dette har utløst en voldsom debatt i britiske medier. Forskere spør seg om hvilken verdi har egentlig et faglig uavhengig ekspertutvalgs råd når man får sparken for å komme med vitenskapelige begrunnelser. Flere andre medlemmer av utvalget har nå også trukket seg fra ACMD.

Lenker:

Samleside om David Nutt The Guardian

Alan Johnson’s Response to Urgent Question on Professor David Nutt (Alan Johnsons nettsider 17.11.09)

Government drug adviser David Nutt sacked (guardian.co.uk 30.11.09)

Krangler om ecstasy (forskning.no 6.3.09)

Row over ecstasy 'downgrade' (BBC News 11.2.09)