I de siste dagene har det i media blitt kjørt en skarp kritikk mot forskning gjort på narkomane. Den skal være uetisk og ikke vært utført etter forskningsetiske retningslinjer. Professor Jan Helge Solbakk uttalte i Aftenposten at REK ikke har gjort jobben sin, at forskningsledelsen har sviktet, og at det bør opprettes en uavhengig granskningskomité.

 

På møtet I REK Sør-Øst A ble det 17. juni bestemt at komiteen vil gå igjennom de kritiserte prosjektene på nytt. De sier at den nye gjennomgangen primært vil dreie seg om REKs behandling av søknader som gjaldt vurdering av prosjekter med subutex i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM), Knut W. Ruyter uttaler til Aftenposten at: - Vi er villig til å undersøke disse sakene, men vi synes at REK skal få behandle dem først. På oppfordring fra forskningsmiljøer, Solbakk eller andre, tar vi gjerne en gjennomgang av prosjektene.