Til møtet kommer professor John Harris fra universitetet i Manchester. Harris har tatt til orde for bruk av hjerneforbedrende medisiner for friske, se for eksempel artikkel i tidsskriftet Nature: Towards responsible use of cognitive-enhancing drugs by the healthy.

Professor Steven Rose, nevrobiolog fra Open University i Milton Keynes, som har arbeidet mye med læring og hukommelse, er tvert imot skeptisk til raske løsninger for hjerneforbedring. Han kommer også.

Møtet er gratis og åpent for alle. Velkommen til en spennede ettermiddag  i Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo, torsdag 29. oktober 1230-1600. Program og informasjon om påmelding.