En ny metode er utprøvet på tre babyer. Metoden går ut på å fjerne hjertene til nyfødte babyer som har så alvorlig hjerneskader at de ikke kan leve. Mindre enn to minutter etter at livsopprettholdende behandling for babyene blir avsluttet, fjernes organene. Hjertene slutter å slå, og organene kan transplanteres til andre syke barn som trenger nye organer for å overleve.

Dette melder nettstedet denverpost.com og referer til en artikkel i dagens utgave av New England Journal of Medicine. Her presenteres de første resultatene fra en forskergruppe ved Children’s Hospital i Denver, USA.

- På sikker grunn

Legene som har gjennomført transplantasjonene, forsvarer metoden og mener at dette kan være redningen for flere dødsdømte babyer som trenger nye organer. Kritikere er derimot skeptiske til å fjerne organer fra personer som ikke er hjernedøde, og de er spesielt kritiske siden dette gjelder babyer. Det springende punkt er om babyene er å anse som døde når hjertene blir fjernet. Nei, mener kritikerne, mens en av legene som var med i prosjektet, uttaler til nettstedet at han føler at han var på sikker grunn, og at de har fulgt regelen om at donor må være død.

I artikkelen i New England Journal of Medicine gjøres det detaljert rede for prosjektet. Tidsskriftet har også samtidig publisert en rekke kommentarer om dette omstridte prosjektet.