Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) har fått en henvendelse fra lederen av prosjektet i Europa, David Comas, som ønsker en etisk vurdering av prosjektet og samtykkeformularet som brukes i prosjektet.

NENT vil behandle saken over sommeren.

  ProsjektetGenographic project er et samarbeid mellom The National Geographic Society og IBM. Det ble startet i 2005. Målet er å samle inn så mange genprøver fra mennesker over hele verden at man kan komme nærmere et svar på hvordan mennesket, som art, har beveget seg og bosatt seg på de ulike kontinenter siden det fantes mennesker på jorden. Prosjektet har møtt mye kritikk, spesielt fra urbefolkningsgrupper. Her i Norge har jusprofessor Kirsti Strøm Bull hevdet at prosjektet er i strid med norsk lovgiving.

Samene selv må bestemme

Samisk høgskole har fått henvendelse fra forskerne, men forskningsdirektør Jelena Porsanger vil ikke hjelpe til med å finne folk til prosjektet. Hun mener dette er en moderne måte å kolonisere på, og at det er brudd på menneskerettighetene. Hun frykter også at materialet kan brukes til genmanipulering.

Sametingets vararepresentant Ing-Lill Pavall mener at samenes rett til selvbestemmelse også innebærer retten til genetiske ressurser, og hvordan forskning på disse ressursene skal foregå. Hun mener at Sametinget må sikre at denne forskningen foregår innen et etisk rammeverk.

Positiv til å være med

- Til tross for at mange urfolk er kritiske, har jeg og flere i min familie deltatt i prosjektet, sier journalist Kari Westerheim til Sámi Radio. – Vi synes det er spennende å få vite noe om hvor forfedrene våre kom fra. Farens gener stammer fra steppene i Kasakhstan i Sentral-Asia. Moren har et ursamisk gen som stammer fra de første som kom nordover da isen trakk seg tilbake.