Nye leiarar i NEM og NESH

Ny leiar for Den nasjonale forskingsetiske komiteen for samfunnsvitskap og humaniora (NESH) blir Bjørn Hvinden, forskingsdirektør ved NOVA, medan Dag Bruusgaard, professor i medisin ved Universitetet i Oslo, tek over som leiar av den medisinske komiteen. Dag E. Helland fortset som leiar for komiteen for naturvitskap og teknologi fire år til.

Ny samansetning i komiteane er:

Nasjonal forskingsetisk komité for medisin og helsefag – NEM
Dag Bruusgaard, leiar, Universitetet i Oslo
Kjersti Bakken, nestleiar, Universitetet i Tromsø
Lars Vatten,  NTNU
Kristin Bjordal, Radiumhospitalet
John-Arne Skolbekken,  NTNU
Valeria Marton, Universitetet i Tromsø 
Geir Lorem, Universitetet i Tromsø
Åshild Slettebø, Universitetet i Agder
Sigmund Simonsen, Advokat 
Ellen K. Christiansen, UNN senter for telemedisin 
Patricia Melsom, NITO,  Lekrepresentant
William Johnsen,  Student,  Lekrepresentant
Varamedlem   
1 Randi E. Reinertsen, SINTEF  
2 Dag Undlien, Universitetet i Oslo

Nasjonal forskingsetisk komité for naturvitskap og teknologi – NENT
Dag E. Helland, leiar, Universitetet i Bergen 
Deborah Oughton, nestleiar, Universitetet for miljø- og biovitskap
Ragnhild Lofthus, NTNU 
Roger Strand, Universitetet i Bergen
Gunnar Hartvigsen, Universitetet i Tromø
Janneche Utne Skåre, Veterinærinstituttet 
Tove Kolset, Cicero 
Ernst Nordtveit, Universitetet i Bergen
Svein Nordenson, SINTEF 
Atoosa P-J Thunem, Institutt for energiteknikk 
Kjell-Inge Stellander,  Rådmannen i Trondheim, Lekrepresentant
Izabela Buraczewska, UDI, Lekrepresentant
Varamedlem   
1  Mohammad Azam Mansoor, Universitetet i Agder
2 Kristin Asdal, Universitetet i Oslo

Nasjonal forskingsetisk komité for samfunnsfag og humaniora – NESH
Bjørn Hvinden, leiar , NOVA 
Hilde Pape, nestleiar,  SIRUS 
Arne Tostensen,  CMI 
Hallvard J. Fossheim, Universitetet i Oslo
Marit Anne Hauan, Universitetet i Tromsø 
Ove Jacobsen, Handelshøgskolen i Bodø 
Elin Thuen, Universitetet i Stavanger
Anne Gjelsvik, NTNU 
Knut Martin Tande, Universitetet i Bergen
Ingegerd Holand, Riksantikvaren 
Lynn P. Nygaard, PRIO
Einar Spurkeland, DB Schenker
Varamedlem   
1 Lisbeth Øyum, SINTEF 
2 Kristian Emil Kristoffersen, Universitetet i Oslo