Fossheim er utdannet dr. philos. Ved Universitetet i Oslo i 2003. Doktorgraden hans omhandlet etikk og antikkens filosofi. Han gjennomfører nå et post.doc. stipend ved Etikkprogrammet ved Universitet i Oslo, og vikarierer som sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

Hallvard Fossheim har en omfattende publikasjonsliste innen filosofi og etikk, og har også blant annet redigert en antologi om filmteori.

Fossheim har også arbeidet i de nasjonale forskningsetiske komiteene tidligere. Han var prosjektleder for oppbyggingen og lanseringen det forskningsetiske biblioteket (FBIB). Han har også erfaring som medlem av både NESH og Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger (Skjelettutvalget).

Hallvard Fossheim tiltrer stillingen i NENT i juli.