Arbeidsoppgaver:
• Sekretær for komitéen
• Administrativt ansvar for driften av komitéen
• Rådgivning og veiledning til forskere innen forskningsetikk
• Utredningsoppgaver
• Bidra med artikler i vårt forskningsetiske bibliotek

Ønskede kvalifikasjoner:
• Hovedfag/masternivå, gjerne doktorgrad
• Erfaring fra offentlig forvaltning
• Relevant erfaring fra forskning/utredningsarbeid
• Evne til forståelse for andre fagfelt samt å kunne jobbe tverrfaglig
• Gode samarbeidsevner
• Beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig


Lønn etter avtale.
Medlemskap i Statens Pensjonskasse.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt administrativ leder Torunn Ellefsen i Forskningsetiske komiteer, tlf 23 31 83 06 / 90 85 82 18.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. Offentleglova §25.

Fullstendig utlysning og elektronisk søknadsskjema finnes på Norges forskningsrådsnettsiderSøknadsfristen er 16. mai 2011.