Vi inviterer til debatt om emnet med utgangspunkt i boken FLU – The Story of the Great Influenza Pendemic of 1918 and the Search for the Virus That Caused It, skrevet av forsker og journalist i New York Times Gina Kolata.Boken forteller en historie om jakten på et ukjent virus som forårsaket omlag 21 millioner dødsfall i 1917-18. I permafrosten på Svalbard, hvor flere ofre for spanskesyken var begravet, åpnet forskere gravene i 1998 for å løse spanskesykens gåte.

Tid: 20.11.2008 18:00 - 20:30
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 ved Slottsparken, Oslo

 
Møtet åpnes av Matthias Kaiser, sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Debatten ledes av Aslak Bonde

Deltakere i panelet:
– Tor Bomann-Larsen, historiker og forfatter
– Rune Bård Hansen, ass. sysselmann på Svalbard da gravene der ble åpnet
– Oddbjørn Sørmoen, leder av Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av humant skjelettmateriale ( Skjelettutvalget)
– Dag O. Hessen, professor i biologi, Universitetet i Oslo, medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
– Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda
– Journalist Kathrine Aspaas

Møtet er åpent for alle – ingen påmelding
Forfriskninger serveres.

Ev. spørsmål: Forskningsetiske komiteer v/ Lise Ekern, tlf.: 23 31 83 11, e-post: lise.ekern@etikkom.no