• Hvilke følelser satte terroranslaget i gang?
  • Reagerte folk ulikt i Oslo og ellers i landet?
  • Hvordan innvirket terroren på tilliten i samfunnet og folks holdninger til sikkerhetstiltak?
  • Og hva slags reaksjoner er det terrorister ønsker å skape?

Siri Thoresen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har ledet en undersøkelse av folks opplevelser og reaksjoner etter terror og vil presentere funn fra undersøkelsen.

Kari Steen-Johnsen har sammen med sine kolleger ved Institutt for samfunnsforskning undersøkt hvordan terroren slo ut på tillit og engasjement. Hun vil kommentere basert på sine funn.

Anders Romarheim forsker på sikkerhetspolitikk og terrorisme ved Institutt for forsvarsstudier og vil fortelle hvilke reaksjoner terrorister ønsker å skape.

Litteraturhuset, Oslo. Rom: Amalie Skram - 14. juni 2013 kl 0815-1000
Frokost og kaffe serveres fra 0800.

Påmelding

Seminaret er gratis og åpent for alle, men fint om du melder deg på innen 13. juni, så blir det mat og plass til alle.'

Vi tvitrer fra seminaret. Følg feeden på #etikkfrokost.

Velkommen!

Spørsmål? Kontakt Nils Olav Refsdal, koordinator for 22.juli-forskningen.

Les mer om koordineringen av 22. juli-forskningen her

Ønsker du å motta nyheter om forskningsetikk og invitasjoner til arrangementer?
Meld deg på vårt nyhetsbrev