Dr. Scott S. Reuben, som er ansatt ved Baystate Medical Center i Massachusetts, vedgår at mye av forskningen hans bygger på fusk. Han har publisert en rekke artikler innen postoperativ smertelindring. Han skal både ha fabrikkert data og diktet opp forsøkspersoner i datamaterialet som lå til grunn for hans forskningspublikasjoner helt tilbake til 1996. Dette er å lese i flere amerikanske medier, så som The New York Times og The Boston Globe.

Det ble fattet mistanke mot Reuben i fjor vår, og granskingsrapporten var klar nå i januar. 21 artikler blir trukket tilbake fra ulike vitenskapelige tidsskrift som følge av avsløringen.

Store konsekvenser


Reubens forskning er mye sitert innen anestesiforskning og både behandling og annen forskning bygger på hans arbeid. – Dette vil være den største fuskesaken innen anestesi, uttalere Dr. Steven Shafer, redaktør for The Journal Anesthesia and Analgesia til The Boston Globe. – Leger har brukt funnene hans i stor utstrekning. Hans funn har hatt stor betydning innen feltet, sier han videre.